ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ

Κωδικός: BLZ 0001

Εξαιρετικά υφάσματα, προσεγμένη ραφή και άψογο εργοστασιακό φινίρισμα επιτρέπουν: • την πλύση του ενδύματος στους 90οC με όλα τα λευκαντικά, χωρίς ...

Base price for variant: 30,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24%
Επιλογή Χρώματος
Επιλογή μεγέθους

Κωδικός: BLZ 0002

Εξαιρετικά υφάσματα, προσεγμένη ραφή και άψογο εργοστασιακό φινίρισμα επιτρέπουν: • την πλύση του ενδύματος στους 90οC με όλα τα λευκαντικά, χωρίς ...

Base price for variant: 30,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24%
Επιλογή Χρώματος
Επιλογή μεγέθους

Κωδικός: BLZ 0003

Εξαιρετικά υφάσματα, προσεγμένη ραφή και άψογο εργοστασιακό φινίρισμα επιτρέπουν: • την πλύση του ενδύματος στους 90οC με όλα τα λευκαντικά, χωρίς ...

Base price for variant: 30,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24%
Επιλογή Χρώματος
Επιλογή μεγέθους

Κωδικός: BLZ 0004

Εξαιρετικά υφάσματα, προσεγμένη ραφή και άψογο εργοστασιακό φινίρισμα επιτρέπουν: • την πλύση του ενδύματος στους 90οC με όλα τα λευκαντικά, χωρίς ...

Base price for variant: 30,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24%
Επιλογή Χρώματος
Επιλογή μεγέθους

Κωδικός: BLZ 0005

Εξαιρετικά υφάσματα, προσεγμένη ραφή και άψογο εργοστασιακό φινίρισμα επιτρέπουν: • την πλύση του ενδύματος στους 90οC με όλα τα λευκαντικά, χωρίς ...

Base price for variant: 30,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24%
Επιλογή Χρώματος
Επιλογή μεγέθους

Κωδικός: BLZ 0006

Εξαιρετικά υφάσματα, προσεγμένη ραφή και άψογο εργοστασιακό φινίρισμα επιτρέπουν: • την πλύση του ενδύματος στους 90οC με όλα τα λευκαντικά, χωρίς ...

Base price for variant: 30,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24%
Επιλογή Χρώματος
Επιλογή μεγέθους

Κωδικός: BLZ 0007

Εξαιρετικά υφάσματα, προσεγμένη ραφή και άψογο εργοστασιακό φινίρισμα επιτρέπουν: • την πλύση του ενδύματος στους 90οC με όλα τα λευκαντικά, χωρίς ...

Base price for variant: 30,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24%
Επιλογή Χρώματος
Επιλογή μεγέθους

Κωδικός: BLZ 0008

Εξαιρετικά υφάσματα, προσεγμένη ραφή και άψογο εργοστασιακό φινίρισμα επιτρέπουν: • την πλύση του ενδύματος στους 90οC με όλα τα λευκαντικά, χωρίς ...

Base price for variant: 30,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24%
Επιλογή Χρώματος
Επιλογή μεγέθους