ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΑ

Κωδικός: TMR-0008

Calasept Temp Υλικό προσωρινών εμφράξεων έτοιμο για χρήση, ταχεία σκλήρυνση στην κοιλότητα και υψηλή πρόσφυση στην οδοντίνη.

Τιμή: 8,50 €
Κωδικός: TMR-0006

Έτοιμο προς χρήση υλικό για προσωρινή έμφραξη του δοντιού. Σκληραίνει με το σάλιο. Ακόμα και σε μια γρήγορη επαφή με το σάλιο, σκληραίνει καλά. Δεν ...

Τιμή: 9,31 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: TMR-0001

44130W Υλικό για προσωρινές εμφράξεις με υψηλή επιφανειακή σκληρότητα, εύκολη τοποθέτηση και εύκολη αφαίρεση.

Τιμή: 14,81 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: TMR-0002

44313G Υλικό για προσωρινές εμφράξεις με υψηλή επιφανειακή σκληρότητα, εύκολη τοποθέτηση και εύκολη αφαίρεση.

Τιμή: 14,81 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: TMR-0005

Έτοιμο προς χρήση υλικό για προσωρινή έμφραξη του δοντιού. Σκληραίνει με το σάλιο. Ακόμα και σε μια γρήγορη επαφή με το σάλιο, σκληραίνει καλά. Δεν ...

Τιμή: 37,24 €
Τιμή προσφοράς: 27,93 €
Έκπτωση: 9,31 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Τιμή ανά μονάδα
6.77 €
Κωδικός: TMR-0004

44350W Υλικό για προσωρινές εμφράξεις με υψηλή επιφανειακή σκληρότητα, εύκολη τοποθέτηση και εύκολη αφαίρεση.

Τιμή: 33,26 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: TMR-0003

44313G Υλικό για προσωρινές εμφράξεις με υψηλή επιφανειακή σκληρότητα, εύκολη τοποθέτηση και εύκολη αφαίρεση.

Τιμή: 59,24 €
Τιμή προσφοράς: 44,43 €
Έκπτωση: 14,81 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Τιμή ανά μονάδα
10.73 €