ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΜΦΡΑΚΤΙΚΑ

Κωδικός: TMR-0008

Calasept Temp Υλικό προσωρινών εμφράξεων έτοιμο για χρήση, ταχεία σκλήρυνση στην κοιλότητα και υψηλή πρόσφυση στην οδοντίνη.

Base price for variant: 8,50 €
Κωδικός: TMR-0006

Έτοιμο προς χρήση υλικό για προσωρινή έμφραξη του δοντιού. Σκληραίνει με το σάλιο. Ακόμα και σε μια γρήγορη επαφή με το σάλιο, σκληραίνει καλά. Δεν ...

Base price for variant: 9,31 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: TMR-0001

44130W Υλικό για προσωρινές εμφράξεις με υψηλή επιφανειακή σκληρότητα, εύκολη τοποθέτηση και εύκολη αφαίρεση.

Base price for variant: 14,81 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: TMR-0002

44313G Υλικό για προσωρινές εμφράξεις με υψηλή επιφανειακή σκληρότητα, εύκολη τοποθέτηση και εύκολη αφαίρεση.

Base price for variant: 14,81 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: TMR-0005

Έτοιμο προς χρήση υλικό για προσωρινή έμφραξη του δοντιού. Σκληραίνει με το σάλιο. Ακόμα και σε μια γρήγορη επαφή με το σάλιο, σκληραίνει καλά. Δεν ...

Base price for variant: 37,24 €
Sales price without tax: 27,93 €
Discount: 9,31 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Τιμή ανά μονάδα
6.77 €
Κωδικός: TMR-0004

44350W Υλικό για προσωρινές εμφράξεις με υψηλή επιφανειακή σκληρότητα, εύκολη τοποθέτηση και εύκολη αφαίρεση.

Base price for variant: 33,26 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: TMR-0003

44313G Υλικό για προσωρινές εμφράξεις με υψηλή επιφανειακή σκληρότητα, εύκολη τοποθέτηση και εύκολη αφαίρεση.

Base price for variant: 59,24 €
Sales price without tax: 44,43 €
Discount: 14,81 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Τιμή ανά μονάδα
10.73 €