ΑΜΑΛΓΑΜΑ

Κωδικός: AMG-0004

GS 80: Kάψουλες βαρέλι 50 τεμ. μονής δόσης

Τιμή: 64,79 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: AMG-0006

LOJIC+ Kάψουλες βαρέλι 50 τεμ. μονής δόσης

Τιμή: 70,38 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: AMG-0015

ULTRACAPS PLUS: Kάψουλες κουτί 50 τεμ. μονής δόσης

Τιμή: 70,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13%
Κωδικός: AMG-0012

PERMITE Kάψουλες κουτί 50 τεμ. μονής δόσης

Τιμή: 72,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: AMG-0014

ULTRACAPS PLUS: Kάψουλες κουτί 50 τεμ. διπλής δόσης

Τιμή: 89,46 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13%
Κωδικός: AMG-0005

LOJIC+ Kάψουλες βαρέλι 50 τεμ. διπλής δόσης

Τιμή: 89,83 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: AMG-0011

PERMITE Kάψουλες κουτί 50 τεμ. διπλής δόσης

Τιμή: 92,52 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: AMG-0013

PERMITE Ταμπλέτες 150gr

Τιμή: 302,98 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: AMG-0002

GS 80: Kάψουλες βαρέλι 500 τεμ. μονής δόσης

Τιμή: 485,71 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: AMG-0001

GS 80: Kάψουλες βαρέλι 500 τεμ. διπλής δόσης

Τιμή: 558,75 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: AMG-0008

LOJIC+ Kάψουλες βαρέλι 500 τεμ. μονής δόσης

Τιμή: 592,70 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: AMG-0010

PERMITE Kάψουλες βαρέλι 500 τεμ. μονής δόσης

Τιμή: 617,75 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: AMG-0009

PERMITE Kάψουλες βαρέλι 500 τεμ. διπλής δόσης

Τιμή: 755,97 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: AMG-0007

LOJIC+ Kάψουλες βαρέλι 500 τεμ. διπλής δόσης

Τιμή: 764,03 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %