ΑΜΑΛΓΑΜΑ

Κωδικός: AMG-0004

GS 80: Aμάλγαμα διασποράς χωρίς τη γ2 φάση.Yψηλής περιεκτικότητας σε χαλκό. Σύνθεση:Ag 40%, Sn 31,3%, Cu 28,7%.

Base price for variant: 64,79 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: AMG-0015

Aμάλγαμα διασποράς χωρίς τη γ2 φάση. Σύνθεση:Ag 55%, Sn 28.5%, Cu 16%, Zn 0.5%.

Base price for variant: 70,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13%
Κωδικός: AMG-0006

Aμάλγαμα σφαιρικό χωρίς τη γ2 φάση εμπλουτισμένο με πλατίνα. Σύνθεση: Ag 60,1%, Sn 28,05%, Cu 11,8%, Ρt0.05%.

Base price for variant: 72,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: AMG-0012

Aμάλγαμα διασποράς χωρίς τη γ2 φάση. Αποτελεί συνδυασμό λεπτόκοκκου κράματος ρινισμάτων με σφαιρικό κράμα. Σύνθεση: Ag 56%, Sn 27.9%, Cu 15.4%, In ...

Base price for variant: 72,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: AMG-0003

GS 80: Aμάλγαμα διασποράς χωρίς τη γ2 φάση.Yψηλής περιεκτικότητας σε χαλκό. Σύνθεση:Ag 40%, Sn 31,3%, Cu 28,7%.

Base price for variant: 72,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: AMG-0014

Aμάλγαμα διασποράς χωρίς τη γ2 φάση. Σύνθεση:Ag 55%, Sn 28.5%, Cu 16%, Zn 0.5%.

Base price for variant: 89,46 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13%
Κωδικός: AMG-0011

Aμάλγαμα διασποράς χωρίς τη γ2 φάση. Αποτελεί συνδυασμό λεπτόκοκκου κράματος ρινισμάτων με σφαιρικό κράμα. Σύνθεση: Ag 56%, Sn 27.9%, Cu 15.4%, In ...

Base price for variant: 92,52 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: AMG-0005

Aμάλγαμα σφαιρικό χωρίς τη γ2 φάση εμπλουτισμένο με πλατίνα. Σύνθεση: Ag 60,1%, Sn 28,05%, Cu 11,8%, Ρt0.05%.

Base price for variant: 95,52 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: AMG-0013

Aμάλγαμα διασποράς χωρίς τη γ2 φάση. Αποτελεί συνδυασμό λεπτόκοκκου κράματος ρινισμάτων με σφαιρικό κράμα. Σύνθεση: Ag 56%, Sn 27.9%, Cu 15.4%, In ...

Base price for variant: 302,98 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: AMG-0002

Aμάλγαμα διασποράς χωρίς τη γ2 φάση.Yψηλής περιεκτικότητας σε χαλκό. Σύνθεση:Ag 40%, Sn 31,3%, Cu 28,7%.

Base price for variant: 485,71 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: AMG-0001

GS 80: Aμάλγαμα διασποράς χωρίς τη γ2 φάση.Yψηλής περιεκτικότητας σε χαλκό. Σύνθεση:Ag 40%, Sn 31,3%, Cu 28,7%.

Base price for variant: 558,75 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: AMG-0008

Aμάλγαμα σφαιρικό χωρίς τη γ2 φάση εμπλουτισμένο με πλατίνα. Σύνθεση: Ag 60,1%, Sn 28,05%, Cu 11,8%, Ρt0.05%.

Base price for variant: 610,48 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: AMG-0010

Aμάλγαμα διασποράς χωρίς τη γ2 φάση. Αποτελεί συνδυασμό λεπτόκοκκου κράματος ρινισμάτων με σφαιρικό κράμα. Σύνθεση: Ag 56%, Sn 27.9%, Cu 15.4%, In ...

Base price for variant: 617,75 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: AMG-0009

Aμάλγαμα διασποράς χωρίς τη γ2 φάση. Αποτελεί συνδυασμό λεπτόκοκκου κράματος ρινισμάτων με σφαιρικό κράμα. Σύνθεση: Ag 56%, Sn 27.9%, Cu 15.4%, In ...

Base price for variant: 755,97 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: AMG-0007

Aμάλγαμα σφαιρικό χωρίς τη γ2 φάση εμπλουτισμένο με πλατίνα. Σύνθεση: Ag 60,1%, Sn 28,05%, Cu 11,8%, Ρt0.05%.

Base price for variant: 786,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %