ΑΛΓΙΝΙΚΑ

Κωδικός: ALG-0010

TROPICALGIN

Τιμή: 7,80 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: ALG-0009

ORTHOPRINT

Τιμή: 7,90 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: ALG-0007

Αλγινικό αποτυπωτικό υλικό με 5 ημέρες σταθερότητα διαστάσεων.

Τιμή: 9,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: ALG-0005

HYDROCOLOR 5

Τιμή: 10,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: ALG-0002

21530 PALGAT Plus Quick: 450gr • Χρόνος πήξης (από την έναρξη της ανάμειξης): 2,45min

Τιμή: 15,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: ALG-0001

21520 PALGAT Plus: 450gr • Χρόνος πήξης (από την έναρξη της ανάμειξης): 3,45min

Τιμή: 16,40 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: ALG-0011

TROPICALGIN

Τιμή: 39,00 €
Τιμή προσφοράς: 31,20 €
Έκπτωση: 7,80 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Τιμή ανά μονάδα
6.24 €
Κωδικός: ALG-0008

Αλγινικό αποτυπωτικό υλικό με 5 ημέρες σταθερότητα διαστάσεων.

Τιμή: 47,50 €
Τιμή προσφοράς: 38,00 €
Έκπτωση: 9,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Τιμή ανά μονάδα
7.6 €
Κωδικός: ALG-0006

HYDROCOLOR 5 4+1

Τιμή: 52,50 €
Τιμή προσφοράς: 42,00 €
Έκπτωση: 10,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Τιμή ανά μονάδα
8.4 €
Κωδικός: ALG-0003

STATUS BLUE Automix: 2 φύσιγγες των 50ml, 4 ρύγχη ανάμειξης. Πιστόλι 50 10:1

Τιμή: 43,28 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: ALG-0004

STATUS BLUE Mixtar: 1 φύσιγγα των 380ml,10 ρύγχη ανάμειξης

Τιμή: 77,20 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %