ΑΛΓΙΝΙΚΑ

Κωδικός: ALG-0010

Αλγινικό με χρωματικά κωδικοποιημένα τα στάδια εργασίας. Γρήγορος χρόvoς εργασίας (1min στο στόμα). Ενδείκνυται για τη λήψη αποτυπώματος, για ...

Base price for variant: 9,40 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: ALG-0005

Αλγινικό αποτυπωτικό υλικό με 5 ημέρες σταθερότητα διαστάσεων & χρωματικά κωδικοποιημένα στάδια εργασίας. Ενδείκνυται για τη λήψη αποτυπώματος, για ...

Base price for variant: 10,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: ALG-0007

Αλγινικό αποτυπωτικό υλικό με 5 ημέρες σταθερότητα διαστάσεων, γρήγορος χρόvoς εργασίας (45sec στο στόμα). Ενδείκνυται για τη λήψη αποτυπώματος, για ...

Base price for variant: 10,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: ALG-0009

Ταχύπηκτο αλγινικό (45 sec στο στόμα).Ενδείκνυται για λήψη αποτυπωμάτων για την κατασκευή ορθοδοντικών εργασιών και για εκμαγεία μελέτης.

Base price for variant: 10,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: ALG-0002

21530 Αλγινικά αποτυπωτικά υλικά με εντυπωσιακά χαρακτηριστικά χειρισμού και κατεργασίας. Αποτύπωση προσωρινών αποκαταστάσεων, εκμαγείων μελέτης ...

Base price for variant: 15,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: ALG-0001

21520 Αλγινικά αποτυπωτικά υλικά με εντυπωσιακά χαρακτηριστικά χειρισμού και κατεργασίας. Αποτύπωση προσωρινών αποκαταστάσεων, εκμαγείων μελέτης ...

Base price for variant: 16,40 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: ALG-0011

Αλγινικό με χρωματικά κωδικοποιημένα τα στάδια εργασίας. Γρήγορος χρόvoς εργασίας (1min στο στόμα). Ενδείκνυται για τη λήψη αποτυπώματος, για ...

Base price for variant: 47,00 €
Sales price without tax: 37,60 €
Discount: 9,40 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Τιμή ανά μονάδα
6.24 €
Κωδικός: ALG-0006

Αλγινικό αποτυπωτικό υλικό με 5 ημέρες σταθερότητα διαστάσεων & χρωματικά κωδικοποιημένα στάδια εργασίας. Ενδείκνυται για τη λήψη αποτυπώματος, για ...

Base price for variant: 52,50 €
Sales price without tax: 42,00 €
Discount: 10,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Τιμή ανά μονάδα
8.4 €
Κωδικός: ALG-0008

Αλγινικό αποτυπωτικό υλικό με 5 ημέρες σταθερότητα διαστάσεων, γρήγορος χρόvoς εργασίας (45sec στο στόμα). Ενδείκνυται για τη λήψη αποτυπώματος, για ...

Base price for variant: 52,50 €
Sales price without tax: 42,00 €
Discount: 10,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Τιμή ανά μονάδα
7.6 €
Κωδικός: ALG-0003

Σιλικόνη αθροιστικού τύπου, για όλα τα αποτυπώματα που ενδείκνυται αλγινικό. Αποτυπώματα αλγινικού με πλεονεκτήματα σιλικόνης: αρχικά αποτυπώματα, ...

Base price for variant: 44,15 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: ALG-0009

Ταχύπηκτο αλγινικό (45 sec στο στόμα).Ενδείκνυται για λήψη αποτυπωμάτων για την κατασκευή ορθοδοντικών εργασιών και για εκμαγεία μελέτης.

Base price for variant: 52,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: ALG-0004

Σιλικόνη αθροιστικού τύπου, για όλα τα αποτυπώματα που ενδείκνυται αλγινικό. Αποτυπώματα αλγινικού με πλεονεκτήματα σιλικόνης: αρχικά αποτυπώματα, ...

Base price for variant: 78,75 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %