ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΗΞΗΣ

Κωδικός: IPT-0001

Transparent impression tray, plastic

Τιμή: 1,10 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24%
Κωδικός: ARP-0001

Τιμή: 7,90 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24%
Κωδικός: WED-0001

Τιμή: 10,70 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24%
Κωδικός: PRN-0003

QUICK BITE Φύσιγγα 50ml (κανονικής πήξης 1,00 λεπτό)

Τιμή: 19,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: PRN-0006

OCCLUFAST FAST SET 2x50ml

Τιμή: 39,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: PRN-0001

71529 IΜPRΙΝΤ 4 BITE: 2 φύσιγγες των 50ml (έκαστη), 10 ρύγχη ανάμειξης

Τιμή: 46,58 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: PRN-0005

SILAGUM BITE Automix: 2 φύσιγγες των 25ml, 10 ρύγχη ανάμειξης, 10 ενδοστοματικά ρύγχη. Πιστόλι 25 1:1

Τιμή: 46,78 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: PRN-0004

O-BITE Automix: 2 φύσιγγες των 50ml,12 ρύγχη ανάμειξης. Πιστόλι 50 1:1

Τιμή: 50,47 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: PRN-0002

33710 RAMITEC Ηandmix: 2x120ml πάστα βάσης, 2x15ml πάστα καταλύτη

Τιμή: 117,78 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %