ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΗΞΗΣ

Κωδικός: IPT-0001

Transparent impression tray, plastic

Base price for variant: 1,10 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24%
Κωδικός: ARP-0001

Base price for variant: 7,90 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24%
Κωδικός: WED-0001

Base price for variant: 10,70 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24%
Κωδικός: PRN-0003

Υλικό που χρησιμοποιεί τη χημεία 3ης γενιάς υδρόφιλης ρητίνης στην αλυσίδα του. • Αντίθετα με τα περισσότερα υλικά καταγραφής δεν είναι εύθρυπτο. • ...

Base price for variant: 19,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: PRN-0006

Α-Σιλικόνη για την καταγραφή της σύγκλισης. Σκληρότητα 95 shore - A hardness. Σύστημα αυτοανάμιξης. Ιδανική ρευστότητα. Τέλεια εφαρμογή στη ...

Base price for variant: 39,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: PRN-0005

Yλικό καταγραφής δήξης, σιλικόνη αθροιστικού τύπου.

Base price for variant: 47,72 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: PRN-0001

71529 Αποτυπωτικό υλικό βινυλοπολυσιλοξάνης, πολύ ταχείας πήξης για καταγραφή δήξης. Χρόνος πήξης (από την έναρξη) 1min. Τελική σκληρότητα (από την ...

Base price for variant: 49,55 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: PRN-0004

Υλικό καταγραφής δήξεως, σιλικόνη αθροιστικού τύπου, με υψηλή τελική σκληρότητα. Ιδανικό για αποκαταστάσεις απόλυτης εφαρμογής. Υψηλή τελική ...

Base price for variant: 51,48 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: PRN-0002

33710 Υδρόφιλο, υψηλού βαθμού ακρίβειας. Πολυαιθερικό αποτυπω-τικό υλικό για την καταγραφή της δήξης. Διατίθεται σε μορφή ανάμιξης με το χέρι ή με ...

Base price for variant: 119,54 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %