ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΕΣ

Κωδικός: PIM-0007

31475 IMPREGUM SOFT: Καταλύτης 15ml

Τιμή: 10,66 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: PIM-0006

30600: Polyether adhesive 17ml

Τιμή: 16,25 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: PIM-0008

31755 IMPREGUM SOFT: 2x120ml βάσης, 2x15ml καταλύτη

Τιμή: 78,11 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: PIM-0001

31796 MONOPHASE: 300ml πάστα βάσης, 60ml πάστα καταλύτη

Τιμή: 89,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: PIM-0003

31798 MONOPHASE SOFT: 300ml πάστα βάσης, 60ml πάστα καταλύτη

Τιμή: 101,18 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: PIM-0010

30412 PERMADYNE GARANT: 4x50ml φύσιγγα garant, 20 ρύγχη ανάμειξης λευκού χρώματος

Τιμή: 138,27 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: PIM-0004

31793 IMPREGUM PENTA: 300ml πάστα βάσης, 60ml πάστα καταλύτη - ΔΩΡΟ 30 τεμ. Penta Mixing Tips

Τιμή: 143,77 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: PIM-0005

31794 IMPREGUM PENTA SOFT: 300ml πάστα βάσης, 60ml πάστα καταλύτη

Τιμή: 155,93 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: PIM-0002

31796 MONOPHASE: 300ml πάστα βάσης, 60ml πάστα καταλύτη

Τιμή: 268,05 €
Τιμή προσφοράς: 178,70 €
Έκπτωση: 89,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Τιμή ανά μονάδα
59,57 €
Κωδικός: PIM-0012

30312 PERMADYNE PENTA L: 300ml πάστα βάσης, 60ml πάστα καταλύτη

Τιμή: 223,62 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: PIM-0011

30102 PERMADYNE PENTA H: 2x300ml πάστα βάσης, 2x60ml πάστα καταλύτη - ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 128.59€

Τιμή: 257,17 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Τιμή ανά μονάδα
128.59 €
Κωδικός: PIM-0009

31755 IMPREGUM SOFT: 2x120ml βάσης, 2x15ml καταλύτη

Τιμή: 390,55 €
Τιμή προσφοράς: 312,44 €
Έκπτωση: 78,11 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Τιμή ανά μονάδα
62.49 €