ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (V.P.S.)

Κωδικός: SLP-0007

36976 EXPRESS XT LIGHT BODY QUICK: 2 φύσιγγες των 50ml, 10 ρύγχη ανάμειξης

Τιμή: 46,53 €
Κωδικός: SLP-0008

36974 EXPRESS XT LIGHT BODY STANDARD: 2 φύσιγγες των 50ml, 10 ρύγχη ανάμειξης

Τιμή: 46,53 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: SLP-0009

36894 EXPRESS XT PENTA H: 300ml πάστα βάσης, 60ml πάστα καταλύτη

Τιμή: 50,53 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: SLP-0010

36895 EXPRESS XT PENTA PUTTY: 300ml πάστα βάσης, 60ml πάστα καταλύτη

Τιμή: 50,53 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: SLP-0011

36896 EXPRESS XT PENTA PUTTY QUICK: 300ml πάστα βάσης, 60ml πάστα καταλύτη

Τιμή: 50,53 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: SLP-005

7312 EXPRESS: 305ml βάσης, 305ml καταλύτη

Τιμή: 53,66 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: SLP-0001

7301 EXPRESS: 2 φύσιγγες των 50ml, 10 ρύγχη ανάμειξης

Τιμή: 55,04 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: SLP-0003

7322 EXPRESS: 2 φύσιγγες των 50ml, 10 ρύγχη ανάμειξης

Τιμή: 55,04 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: SLP-0012

36973 EXPRESS XT PUTTY QUICK: 250ml βάσης, 250ml καταλύτης

Τιμή: 62,30 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: SLP-0014

36972 EXPRESS XT PUTTY SOFT: 250ml βάσης, 250ml καταλύτης

Τιμή: 62,30 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: SLP-0017

29062 POSITION PENTA QUICK: 2x300ml πάστα βάσης, 2x60ml πάστα καταλύτη - ΤΙΜΗ ΤΕΜ. 41,10€

Τιμή: 82,20 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Τιμή ανά μονάδα
41.10 €
Κωδικός: SLP-0016

29012 POSITION PENTA: 2x300ml πάστα βάσης, 2x60ml πάστα καταλύτη - ΤΙΜΗ ΤΕΜ. 41,85€

Τιμή: 83,70 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Τιμή ανά μονάδα
41.85 €
Κωδικός: SLP-006

7312 EXPRESS: 305ml βάσης, 305ml καταλύτη

Τιμή: 214,64 €
Τιμή προσφοράς: 160,98 €
Έκπτωση: 53,66 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Τιμή ανά μονάδα
40.25 €
Κωδικός: SLP-0002

7301 EXPRESS: 2 φύσιγγες των 50ml, 10 ρύγχη ανάμειξης

Τιμή: 220,16 €
Τιμή προσφοράς: 165,12 €
Έκπτωση: 55,04 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Τιμή ανά μονάδα
41.28 €
Κωδικός: SLP-0004

7322 EXPRESS: 2 φύσιγγες των 50ml, 10 ρύγχη ανάμειξης - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3+1 ΔΩΡΟ

Τιμή: 220,16 €
Τιμή προσφοράς: 165,12 €
Έκπτωση: 55,04 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Τιμή ανά μονάδα
41.28 €
Κωδικός: SLP-0013

36973 EXPRESS XT PUTTY QUICK: 250ml βάσης, 250ml καταλύτης ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3+1 EXPRESS XT LIGHT BODY-QUICK ΔΩΡΟ

Τιμή: 186,90 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: SLP-0015

36972 EXPRESS XT PUTTY SOFT: 250ml βάσης, 250ml καταλύτης ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3+1 EXPRESS XT LIGHT BODY-QUICK ΔΩΡΟ

Τιμή: 186,90 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %