ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ

Κωδικός: IMH-0002

UNIVERSAL TRAY ADHESIVE 10ML

Τιμή: 10,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: IMH-0001

30600: Polyether adhesive 17ml

Τιμή: 14,45 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %