ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΕΣ ΚΟΝΙΕΣ

Κωδικός: CEM-0003

38208 Καρβοξυλική κονία ταχείας πήξης, για ανάμιξη με το χέρι, για μόνιμες συγκολλήσεις ενθέτων, επενθέτων, στεφανών, γεφυρών (εκτός από μεταλλικούς ...

Base price for variant: 53,31 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
Κωδικός: CEM-0004

38265 Καρβοξυλική κονία ταχείας πήξης, για ανάμιξη με το χέρι, για μόνιμες συγκολλήσεις ενθέτων, επενθέτων, στεφανών, γεφυρών (εκτός από μεταλλικούς ...

Base price for variant: 65,17 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
Κωδικός: CEM-0002

38059 Καρβοξυλική κονία ταχείας πήξης, για ανάμιξη με το χέρι, για μόνιμες συγκολλήσεις ενθέτων, επενθέτων, στεφανών, γεφυρών (εκτός από μεταλλικούς ...

Base price for variant: 69,78 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%