ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΕΣ ΚΟΝΙΕΣ

Κωδικός: CEM-0001

Polycarboxylate Cement. Πολυκαρβοξυλική κονία

Τιμή: 39,40 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
Κωδικός: CEM-0003

38208 DURELLON: 3x20gr σκόνη

Τιμή: 52,52 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
Κωδικός: CEM-0004

38265 DURELLON: 12 σύριγγες υγρού

Τιμή: 64,21 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
Κωδικός: CEM-0002

38059 DURELLON: 1 σκόνη 20gr, 4 σύριγγες υγρού

Τιμή: 68,75 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%