ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ

Κωδικός: END-0045

File Care EDTA Επιτρέπει την ευκολότερη διάνοιξη των ριζικών σωλήνων, μειώνοντας τον κίνδυνο θραύσης των μικροεργαλείων. VDW, Γερμανίας. Σύριγγα 3ml

Τιμή: 9,79 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
Κωδικός: END-0044

Υδροξείδιο Ασβεστίου Calasept Plus .Νέο αποτελεσματικό καθαρό, αποστειρωμένο υδροξείδιο του ασβεστίου, χάρη στην μεγάλη περιεκτικότητά του (>41% ) ...

Τιμή: 17,80 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
Κωδικός: END-0046

RC-Prep Premier Το γνωστό υλικό για τη διευκόλυνση της διάνοιξης ενασβεστιωμένων ριζικών σωλήνων. Premier, Αμερικής. Συσκευασία 18gr

Τιμή: 29,63 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
Κωδικός: END-0012

606: UltraCal Ανταλλακτικά: 4x1.2ml σύριγγες

Τιμή: 41,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
Κωδικός: END-0011

1027: UltraCal Σετ: 4x1.2ml σύριγγες, 20 ρύγχη NaniTip σε διάφορα μήκη

Τιμή: 63,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
Κωδικός: END-0009

5900 EndoRez: 1x6ml σύριγγα, 20 ρύγχη Ultra-Mixer

Τιμή: 92,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
Κωδικός: END-0010

5901-2-3: EndoRez Obturation Kit - 0.02-0.04-0.06 Κωνικότητα: 1x 6ml σύριγγα, 20 ρύγχη NaviTip σε διάφορα μήκη, 20 ρύγχη Ultra-Mixer, 20 σύριγγες ...

Τιμή: 139,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%