ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑΣ

Κωδικός: END-0047

Βελόνες διακλυσμού COLTENE CanalPro, slotted-end σε 27G και 30G. Coltene, Ελβετίας

Base price for variant: 0,29 €
Κωδικός: END-0043

Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου. Αντισηπτικό ριζικών σωλήνων.

Base price for variant: 4,60 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24%
Κωδικός: END-0017

Stoppers σιλικόνης με χρωματικούς δείκτες για τα μικροεργαλεία.

Base price for variant: 6,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: END-0018

Για δοκιμή ζωτικότητας πολφού -50οC. Διατίθεται και με ευχάριστη γεύση πορτοκαλιού.

Base price for variant: 8,00 €
Κωδικός: END-0013

• Για δοκιμή ζωτικότητας πολφού -50οC. • Διατίθεται και με ευχάριστη γεύση πορτοκαλιού.

Base price for variant: 8,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: END-0048

Για έλεγχο της ζωτικότητας του πολφού.

Base price for variant: 9,92 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: END-0041

124:

Base price for variant: 10,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: END-0056

201: Σύριγγες για διακλυσμό 10 τεμάχια

Base price for variant: 10,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: END-0038

1680: • Ελάχιστη απώλεια υλικού • Χωρητικότητα 0.5ml • Χρησιμοποιείται με: EndoRez, PermaFlo DC

Base price for variant: 11,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: END-0014

Ανταλλακτικοί σπόγγοι καθαρισμού, για ENDO STAND OVAL αλλά και για τα υπόλοιπα stand τις αγοράς.

Base price for variant: 12,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: END-0015

Ανταλλακτικοί σπόγγοι καθαρισμού, για ENDO STAND OVAL αλλά και για τα υπόλοιπα stand τις αγοράς.

Base price for variant: 12,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: END-0032

345-6-7-8: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΜΦΡΑΞΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑ-ΣΕΩΝ, ∆ΙΑΚΛΥΣΜΟΥΣ, ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΕΡΑ/ΝΕΡΟΥ

Base price for variant: 12,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: END-0030

207: ΛΕΠΤΗ ΜΕ ΑΜΒΛΥ ΑΚΡΟ ΒΕΛΟΝΑ 27g (διάμετρος 0.40mm) με μοναδικό άκρο το οποίο δεν βουλώνει. • Έχει λοξοτόμηση έτσι ώστε τα διαλύματα διακλυσμών ...

Base price for variant: 12,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: END-0040

1248: ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΟΠΗ ΓΙΑ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. • Συνιστάται για την απομάκρυνση των ισχυρών λευκαντικών παραγόντων.

Base price for variant: 12,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: END-0024

186: ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΡΥΓΧΗ, μπαίνουν ακόμη και σε κεκαμένους ριζικούς σωλήνες. Χρησιμοποι-ούνται με: Luer Vacuum Adapter για την απομάκρυνση της υγρασίας ...

Base price for variant: 14,30 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: END-0026

341: ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΡΥΓΧΗ, μπαίνουν ακόμη και σε κεκαμένους ριζικούς σωλήνες. Χρησιμοποι-ούνται με: Luer Vacuum Adapter για την απομάκρυνση της υγρασίας ...

Base price for variant: 14,30 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: END-0033

349-350: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΜΦΡΑΞΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑ-ΣΕΩΝ, ∆ΙΑΚΛΥΣΜΟΥΣ, ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΕΡΑ/ΝΕΡΟΥ

Base price for variant: 14,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: END-0007

162: ∆ΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ∆ΙΑΚΛΥΣΜΟΥΣ • Προετοιμάζει και καθαρίζει - ιδανικό διάλυμα διακλυσμών για χήληση και απομάκρυνση των οδοντινικών ξεσμάτων (smear ...

Base price for variant: 17,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: END-0034

5920: Για ανάμιξη και προώθηση σε μία κίνηση. • Χρησιμοποιείται με: EndoRez, UltraTemp, PermaFlo DC, Ultratemp.

Base price for variant: 17,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: END-0016

Ειδικά σχεδιασμένο με oval σχήμα και μεγαλύτερες διαστάσεις για την εύκολη τοποθέτηση και καθαρισμό των μικροεργαλείων.

Base price for variant: 18,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: END-0029

5139: ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟ ΡΥΓΧΟΣ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ. • Ιδανικό για τοποθέτηση primer στα οπίσθια σημεία. • Χρησιμοποιείται με Permafo DC primers A&B.

Base price for variant: 18,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: END-0022

4102: ΣΤΟΜΑΤΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ / ΓΛΩΣΣΟΚΑΤΟΧΟ • To στόμα του ασθενή παραμένει ανοιχτό για μεγαλύτερο διάστημα και είναι πιο άνετα γι' αυτόν. • Αποφεύγονται ...

Base price for variant: 20,00 €
Κωδικός: END-0035

1240: ΤΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ∆ΥΝΑΤΑ ΡΥΓΧΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΟ∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ • Ανθεκτική και άκαμπτη βελόνα 30g • Χρησιμοποιείται με: UltraSeal XT plus, Ultra-Etch, ...

Base price for variant: 26,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: END-0039

1681: • Ελάχιστη απώλεια υλικού • Χωρητικότητα 0.5ml • Χρησιμοποιείται με: EndoRez, PermaFlo DC

Base price for variant: 26,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: END-0023

1425: ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΡΥΓΧΗ, μπαίνουν ακόμη και σε κεκαμένους ριζικούς σωλήνες. Χρησιμοποι-ούνται με: Luer Vacuum Adapter για την απομάκρυνση της υγρασίας ...

Base price for variant: 32,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: END-0025

3099: ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΡΥΓΧΗ, μπαίνουν ακόμη και σε κεκαμένους ριζικούς σωλήνες. Χρησιμοποι-ούνται με: Luer Vacuum Adapter για την απομάκρυνση της υγρασίας ...

Base price for variant: 32,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: END-0036

5121-3: Η ΛΕΠΤΟΤΕΡΗ ΒΕΛΟΝΑ ∆ΙΑΚΛΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ • Με τυφλό άκρο, φτάνει στα πιο δυσπρόσιτα σημεία του ριζικού σωλήνα ενώ τα ανοίγματα στα πλαϊνά της ...

Base price for variant: 35,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: END-0019

6001 1164 Εύκαμπτα άκρα για την τοποθέτηση υλικών εντός του ριζικού σωλήνα. Κάμπτονται για εξαιρετική πρόσβαση. Ακολουθούν την ανατομία του ριζικού ...

Base price for variant: 37,75 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: END-0008

329: ∆ΙΑΛΥΜΑ ΚΙΤΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 20% • Συνιστάται για το διακλυσμό παρασκευασμένων ριζικών σωλήνων • Διαθέτει ήπια χηλική δράση • Ιδανικό για τον ...

Base price for variant: 41,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: END-0042

157: Πλαστικές σύριγγες 1.2ml 100 τεμάχια

Base price for variant: 43,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: END-0027

5125: ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟ ΡΥΓΧΟΣ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ. • Ιδανικό για τοποθέτηση primer στα οπίσθια σημεία. • Χρησιμοποιείται με Permafo DC primers A&B.

Base price for variant: 45,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: END-0031

1428-9-30-31: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΕΜΦΡΑΞΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΣΥΣΤΑ-ΣΕΩΝ, ∆ΙΑΚΛΥΣΜΟΥΣ, ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ, ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΕΡΑ/ΝΕΡΟΥ

Base price for variant: 54,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: END-0037

5122-24: Η ΛΕΠΤΟΤΕΡΗ ΒΕΛΟΝΑ ∆ΙΑΚΛΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ • Με τυφλό άκρο, φτάνει στα πιο δυσπρόσιτα σημεία του ριζικού σωλήνα ενώ τα ανοίγματα στα πλαϊνά ...

Base price for variant: 77,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: END-0020

6001 1169 Βελόνες διακλυσμού με κλειστό τέλος και πλαϊνό άνοιγμα.

Base price for variant: 79,40 €
Κωδικός: END-0028

5126: ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟ ΡΥΓΧΟΣ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ. • Ιδανικό για τοποθέτηση primer στα οπίσθια σημεία. • Χρησιμοποιείται με Permafo DC primers A&B.

Base price for variant: 82,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: END-0021

6001 1170 Βελόνες διακλυσμού με κλειστό τέλος και πλαϊνό άνοιγμα.

Base price for variant: 91,50 €