ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

Κωδικός: RBH-0010

410: ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΛΑΝΙΟ Porcelain Etch - Παχύρευστη αδροποίηση υδροφθορικού οξέους σχεδιασμένη για ενδοστοματική ή εξωστοματική ...

Base price for variant: 24,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13%
Κωδικός: RBH-0009

406: ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΛΑΝΙΟ Porcelain Etch - Παχύρευστη αδροποίηση υδροφθορικού οξέους σχεδιασμένη για ενδοστοματική ή εξωστοματική ...

Base price for variant: 28,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: RBH-0008

405: ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΛΑΝΙΟ Porcelain Etch - Παχύρευστη αδροποίηση υδροφθορικού οξέους σχεδιασμένη για ενδοστοματική ή εξωστοματική ...

Base price for variant: 69,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: RBH-0011

1108: 1x1.2ml σύριγγα παχύρευστο υλικό προστασίας ιστών EtchArrest, 1x1.2ml σύριγγα φωτοπολυμεριζόμενο υλικό προστασίας ιστών OpalDam, 1x1.2ml ...

Base price for variant: 126,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %