ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

Κωδικός: RBH-0010

410: Silane Ανταλλακτικά: 2x1,2ml σύριγγες σιλάνιο..

Τιμή: 25,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13%
Κωδικός: RBH-0009

406: Porcelain Etch Ανταλλακτικά: 2x1,2ml σύριγγες αδροποίηση πορσελάνης.

Τιμή: 29,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: RBH-0008

405: Porcelain Etch Σετ: 2x1,2ml σύριγγες αδροποίηση πορσελάνης, 2x1.2ml σύριγγες σιλάνιο, 20 Black Mini Brush ρύγχη, 20 Inspiral Brush ρύγχη.

Τιμή: 73,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: RBH-0011

1108: Porcelain Repair Σετ

Τιμή: 132,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %