ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΙΛΜ

Κωδικός: XRY-0019

AGFA Films Ενδοστοματικά συνδυάζουν την ταχύτητα των φιλμ τύπου Ε και την ποιότητα του τύπου D. Heraeus, Γερμανίας.Το κουτί 100 τεμ. (2x3cm)

Base price for variant: 50,30 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: XRY-0002

KODAK IP-21: Το ταχύτερο ενδοστοματικό ακτινογραφικό φιλμ. Γρήγορο, υψηλής ευαισθησίας φιλμ με επιπλέον 60% μείωση του χρόνου έκθεσης στην ...

Base price for variant: 79,34 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: XRY-0003

KODAK • INSIGHT FILM (F-SPEED) - Το ταχύτερο ενδοστοματικό ακτινογραφικό φιλμ. Γρήγορο, υψηλής ευαισθησίας φιλμ με επιπλέον 60% μείωση του χρόνου ...

Base price for variant: 79,34 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: XRY-0006

KODAK CLINASEPT: Το ταχύτερο ενδοστοματικό ακτινογραφικό φιλμ. Γρήγορο, υψηλής ευαισθησίας φιλμ με επιπλέον 60% μείωση του χρόνου έκθεσης στην ...

Base price for variant: 79,34 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: XRY-0005

KODAK ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ:Ειδικά κατασκευασμένο φιλμ για πανοραμικές ακτινογραφίες. Ορθοχρωματικό (πράσινης ευαισθησίας) ακτινογραφικό φιλμ για χρήση με ...

Base price for variant: 111,46 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: XRY-0001

KODAK IP-22: Το ταχύτερο ενδοστοματικό ακτινογραφικό φιλμ • Γρήγορο, υψηλής ευαισθησίας φιλμ με επιπλέον 60% μείωση του χρόνου έκθεσης στην ...

Base price for variant: 112,73 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: XRY-0004

KODAK ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟ: Ειδικά κατασκευασμένο φιλμ για πανοραμικές ακτινογραφίες. Ορθοχρωματικό (πράσινης ευαισθησίας) ακτινογραφικό φιλμ για χρήση με ...

Base price for variant: 193,26 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%