ΥΓΡΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ

Κωδικός: XRY-0020

AGFA υγρά. Υγρά εμφάνισης / στερέωσης Agfa ειδικά για ημιαυτόματα εμφανιστήρια και εμφάνιση στο χέρι.Heraeus, Γερμανίας Τα 125ml δίνουν 500ml

Base price for variant: 3,10 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: XRY-0007

KODAK Dental Rapid Developer. Υγρά εμφάνισης και μονιμοποίησης συμπυκνωμένα, για διαδικασία με το χέρι. Χρειάζονται αραίωση. Μπορούν να ...

Base price for variant: 6,20 €
Κωδικός: XRY-0008

KODAK Dental Rapid Fixer Υγρά εμφάνισης και μονιμοποίησης συμπυκνωμένα, για διαδικασία με το χέρι. Χρειάζονται αραίωση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ...

Base price for variant: 6,20 €
Κωδικός: XRY-0011

KODAK Υγρά εμφάνισης και μονιμοποίησης συμπυκνωμένα, για διαδικασία με το χέρι. Χρειάζονται αραίωση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με όλα τα ...

Base price for variant: 9,32 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: XRY-0012

KODAK Υγρά εμφάνισης και μονιμοποίησης συμπυκνωμένα, για διαδικασία με το χέρι. Χρειάζονται αραίωση. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν με όλα τα ...

Base price for variant: 9,32 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: XRY-0009

KODAK Έτοιμα για χρήση υγρά εμφάνισης και μονιμοποίησης για ενδοστοματικές και εξωστοματικές ακτινογραφίες, σε αυτόματα εμφανιστήρια.

Base price for variant: 43,36 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: XRY-0010

KODAK Έτοιμα για χρήση υγρά εμφάνισης και μονιμοποίησης για ενδοστοματικές και εξωστοματικές ακτινογραφίες, σε αυτόματα εμφανιστήρια.

Base price for variant: 43,36 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%