ΕΝΕΣΙΜΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ

Κωδικός: ANE-0001

13014 MEPIVASTESIN 3%: 50 αμπούλες 1,7ml (έκαστος)

Τιμή: 18,31 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6,5%
Κωδικός: ANE-0002

15010 UBISTESIN 4%: 50 αμπούλες 1,7ml (έκαστος)

Τιμή: 20,02 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%
Κωδικός: ANE-0003

15110 UBISTESIN 4% FORTE: 50 αμπούλες 1,7ml (έκαστος)

Τιμή: 20,02 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 6%