ΒΕΛΟΝΕΣ

Κωδικός: NDL-0003

Βελόνες αναισθησίας, μιας χρήσης, αποστειρωμένες και σφραγισμένες με ετικέτα.

Base price for variant: 9,20 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: NDL-0001

Βελόνες 1 χρήσης, αποστειρωμένες με οξείδιο του αιθυλενίου και σφραγισμένες με ετικέτα.

Base price for variant: 10,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: NDL-0004

Βελόνες αναισθησίας, μιας χρήσης, αποστειρωμένες και σφραγισμένες με ετικέτα.

Base price for variant: 46,00 €
Sales price without tax: 36,80 €
Discount: 9,20 €
Τιμή ανά μονάδα
7.36 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: NDL-0002

Βελόνες 1 χρήσης, αποστειρωμένες με οξείδιο του αιθυλενίου και σφραγισμένες με ετικέτα.

Base price for variant: 52,50 €
Sales price without tax: 42,00 €
Discount: 10,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Τιμή ανά μονάδα
8,4 €