ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Κωδικός: WHT-0011

5346: Οpalescence Quick: 4x1,2ml σύριγγες Opalescence Quick, 4 ρύγχη τοποθέτησης. OPALESCENCE QUICK PF 45%

Base price for variant: 49,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: WHT-0010

4756: Opalescence Boost 1 Aσθενή

Base price for variant: 55,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: WHT-0003

POLA OFFICE PLUS Συσκευασία 1 ασθενούς χωρίς παρειοκάτοχα: 1x2,8ml σύριγγα pola office plus, 1x1gr gingival barrier και βοηθήματα

Base price for variant: 58,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: WHT-0002

POLA OFFICE PLUS Συσκευασία 1 ασθενούς με παρειοκάτοχα:1x2,8ml σύριγγα pola office plus, 1x1gr gingival barrier, 1 παρειοκάτοχο και βοηθήματα

Base price for variant: 65,65 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: WHT-0008

4753: Opalescence Boost Ανταλλακτικά.2x1,2ml διπλή σύριγγα Opalescence Boost, 5 ρύγχη Micro FX 20g

Base price for variant: 70,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: WHT-0007

4751: Opalescence Boost 2 Ασθενών.2x1,2ml διπλή σύριγγα Opalescence Boost, 1x1,2ml OpalDam Green, 1 στοματοδιαστολέας IsoBlock, 5 ρύγχη Micro20g, 5 ...

Base price for variant: 82,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: WHT-0005

POLA OFFICE PLUS Συσκευασία 3 ασθενών χωρίς παρειοκάτοχα: 3x2,8ml σύριγγες pola office plus, 3x1gr gingival barrier και βοηθήματα

Base price for variant: 143,20 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: WHT-0004

POLA OFFICE PLUS Συσκευασία 3 ασθενών με παρειοκάτοχα: 3x2,8ml σύριγγες pola office plus, 3x1gr gingival barrier, 3 παρειοκάτοχα και βοηθήματα

Base price for variant: 149,20 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: WHT-0006

4750: Opalescence Boost 4 Ασθενών.4x1.2ml διπλές σύριγγες Opalescence Boost, 2x1.2ml σύριγγες OpalDam Green, 2 IsoBlock στοματοδιαστολέας, 2 Luer ...

Base price for variant: 149,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: WHT-0012

5348: Opalescence Quick Οικονομική Συσκευασία: 20 σύριγγες 1,2ml OPALESCENCE QUICK PF 45%

Base price for variant: 220,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: WHT-0001

POLA OFFICE PLUS 2 Συσκευασίες 3 ασθενών με παρειοκάτοχα: 3x2,8ml σύριγγες pola office plus, 3x1gr gingival barrier, 3 παρειοκάτοχα και βοηθήματα - ...

Base price for variant: 283,92 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: WHT-0009

4754: Opalescence Boost Οικονομική Συσκευασία: 20x1,2ml διπλή σύριγγα Opalescence Boost

Base price for variant: 595,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%