ΡΗΤΙΝΕΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΥΚΑΝΣΗ

Κωδικός: WHT-0034

1826:. ΡΗΤΙΝΩ∆ΕΣ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ. • Ρητινώδες υλικό, με μεθακρυλική βάση, φωτοπολυμεριζόμενο, που αντανακλά το φως και χρησιμοποιείται για ...

Base price for variant: 12,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
Κωδικός: WHT-0036

326:ΡΗΤΙΝΩ∆ΕΣ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ. • Ρητινώδες υλικό, με μεθακρυλική βάση, φωτοπολυμεριζόμενο, που αντανακλά το φως και χρησιμοποιείται για ...

Base price for variant: 12,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
Κωδικός: WHT-0031

241 LC: ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΝΑΡΘΗΚΕΣ. Φωτοπολυμεριζόμενη, με μεθα-κρυλική βάση, μπλε χρώματος ρητίνη η οποία τοποθετείται σε εκμαγεία ...

Base price for variant: 26,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
Κωδικός: WHT-0030

240 LC: ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΝΑΡΘΗΚΕΣ. Φωτοπολυμεριζόμενη, με μεθα-κρυλική βάση, μπλε χρώματος ρητίνη η οποία τοποθετείται σε εκμαγεία ...

Base price for variant: 35,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
Κωδικός: WHT-0033

1824: ΡΗΤΙΝΩ∆ΕΣ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ. • Ρητινώδες υλικό, με μεθακρυλική βάση, φωτοπολυμεριζόμενο, που αντανακλά το φως και χρησιμοποιείται για ...

Base price for variant: 62,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
Κωδικός: WHT-0035

324: ΡΗΤΙΝΩ∆ΕΣ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ. • Ρητινώδες υλικό, με μεθακρυλική βάση, φωτοπολυμεριζόμενο, που αντανακλά το φως και χρησιμοποιείται ...

Base price for variant: 62,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%
Κωδικός: WHT-0032

242 LC: ΡΗΤΙΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΝΑΡΘΗΚΕΣ. Φωτοπολυμεριζόμενη, με μεθα-κρυλική βάση, μπλε χρώματος ρητίνη η οποία τοποθετείται σε εκμαγεία ...

Base price for variant: 119,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%