ΝΗΜΑΤΑ

Κωδικός: HMT-0027

ELITE CORD

Τιμή: 14,90 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: HMT-0025

9233-4-5-6: Ultrapak: Νήμα μεγέθους 0, 1, 2, 3

Τιμή: 15,30 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%


Κωδικός: HMT-0015

RETRACTO Νήμα Απώθησης Ούλων: Απλό

Τιμή: 15,52 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: HMT-0023

9232: Ultrapak: Νήμα μεγέθους 00

Τιμή: 16,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: HMT-0017

RETRACTO Νήμα Απώθησης Ούλων: Εμποτισμένο

Τιμή: 18,34 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: HMT-0021

9231: Ultrapak: Νήμα μεγέθους 000

Τιμή: 18,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: HMT-0028

ELITE CORD - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2+1 ΔΩΡΟ

Τιμή: 44,70 €
Τιμή προσφοράς: 29,80 €
Έκπτωση: 14,90 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Τιμή ανά μονάδα
9,93 €
Κωδικός: HMT-0016

RETRACTO Νήμα Απώθησης Ούλων: Απλό - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2+1 ΔΩΡΟ

Τιμή: 46,56 €
Τιμή προσφοράς: 31,04 €
Έκπτωση: 15,52 €
Τιμή ανά μονάδα
10.35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: HMT-0024

9232: Ultrapak: Νήμα μεγέθους 00 - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2+1 ΔΩΡΟ

Τιμή: 50,85 €
Τιμή προσφοράς: 33,90 €
Έκπτωση: 16,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Τιμή ανά μονάδα
11.30 €
Κωδικός: HMT-0018

RETRACTO Νήμα Απώθησης Ούλων: Εμποτισμένο - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2+1 ΔΩΡΟ

Τιμή: 55,02 €
Τιμή προσφοράς: 36,68 €
Έκπτωση: 18,34 €
Τιμή ανά μονάδα
12.23€
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: HMT-0022

9231: Ultrapak: Νήμα μεγέθους 000 - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2+1 ΔΩΡΟ

Τιμή: 56,85 €
Τιμή προσφοράς: 37,90 €
Έκπτωση: 18,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Τιμή ανά μονάδα
12.63€
Κωδικός: HMT-0026

9233-4-5-6: Ultrapak: Νήμα μεγέθους 0, 1, 2, 3 - ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2+1 ΔΩΡΟ

Τιμή: 45,90 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Τιμή ανά μονάδα
10,2 €


Κωδικός: HMT-0019

9230: Ultrapak Cord Set: Νήματα μεγέθους 00, 0, 1, 2 σε ειδική βάση

Τιμή: 64,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%