ΠΑΣΤΑ ΑΠΩΘΗΣΗΣ ΟΥΛΩΝ

Κωδικός: HMT-0010

56944 ASTRINGENT: Ανταλλακτική συσκευασία των 25 καψουλών ΔΩΡΟ: Relyx Temp E ή NE

Τιμή: 64,25 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
230 Προσωρινή κόλλα
Κωδικός: HMT-0011

56945 ASTRINGENT: Ανταλλακτική συσκευασία των 100 καψουλών

Τιμή: 211,91 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
230 Προσωρινή κόλλα