ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ

Κωδικός: BUR-0001

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 138-014M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0002

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 140-014M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0003

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 141-012M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0004

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 141-014M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0005

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 141-016M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0006

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 164-012M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0007

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 165-014M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0008

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 166-014M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0009

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 166-016M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0010

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 166-018M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0011

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 173-016M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0012

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 173-018M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0013

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 196-012M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0014

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 196-014M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0015

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 196-016M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0016

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 196-020M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0017

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 197-016M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0018

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 197-018M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0019

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 198-018M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0020

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 199-018M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0021

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 234-014M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0022

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 248-012M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0023

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 248-014M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0024

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 249-014M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0025

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 250-012M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0026

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 257-018M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0027

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 257-023M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0028

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 277-020M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0029

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 277-030M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0030

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 515-014M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0031

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 519-016M

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0032

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 001-014S

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0034

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 001-016S

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0035

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 001-018S

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0036

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 001-020S

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0037

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 010-016S

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0038

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 109-012S

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0039

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 166-016S

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0040

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 166-018S

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0041

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 171-016S

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0042

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 197-016S

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0043

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 199-016S

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0044

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 165-014C

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0045

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 173-018C

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0046

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 197-018C

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0047

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 199-018C

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0048

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 257-018C

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0049

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 165-014F

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0050

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 166-016F

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0051

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 197-014F

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0052

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 197-016F

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0053

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 197-018F

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0054

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 249-014F

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0055

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 249-016F

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0056

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 165-014EF

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0057

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 166-016EF

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0058

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 171-016EF

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0059

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 196-016EF

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0060

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 196-020EF

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0061

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 197-016EF

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0062

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 248-012EF

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0063

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 248-014EF

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0064

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 249-014EF

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0065

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 001-S010M Short shank!

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0066

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 001-S014M Short shank!

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0067

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 010-S016M Short shank!

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0068

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 165-S014M Short shank!

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0069

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 171-S014M Short shank!

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0070

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 249-S014M Short shank!

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0076

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 001-006SF For preparation in a child's mouth!

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0077

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 138-007SF For preparation in a child's mouth!

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0078

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 139-007SF For preparation in a child's mouth!

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0079

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 161-007SF For preparation in a child's mouth!

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0080

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 246-006SF For preparation in a child's mouth!

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0081

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 254-009SF For preparation in a child's mouth!

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0082

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 246-007SF For preparation in a child's mouth!

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0083

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 247-007SF For preparation in a child's mouth!

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0084

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 108-008SF For preparation in a child's mouth!

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0085

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 171-013SF For preparation in a child's mouth!

Base price for variant: 2,25 €
Sales price without tax: 1,90 €
Discount: 0,35 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0071

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 001-R014C RA / CA shank!

Base price for variant: 2,50 €
Sales price without tax: 2,10 €
Discount: 0,40 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0072

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 001-R016C RA / CA shank!

Base price for variant: 2,50 €
Sales price without tax: 2,10 €
Discount: 0,40 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0073

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 001-R023C RA / CA shank!

Base price for variant: 2,50 €
Sales price without tax: 2,10 €
Discount: 0,40 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0074

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 001-X016M Extra long shank!

Base price for variant: 2,50 €
Sales price without tax: 2,10 €
Discount: 0,40 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%
Κωδικός: BUR-0075

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ Προδιαγραφές: 010-X012M Extra long shank!

Base price for variant: 2,50 €
Sales price without tax: 2,10 €
Discount: 0,40 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%