ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

Κωδικός: ETC-0013

164: Είναι ένα παχύρευστο διάλυμα, 35% φωσφορικoύ οξέως, με μονα-δική σύνθεση και χαρακτηριστικά. Παραμένει εκεί που το τοποθετείτε. Δεν ρέει. ...

Base price for variant: 23,80 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: ETC-0011

410: Παχύρευστη αδροποίηση υδροφθορικού οξέους σχεδιασμένη για ενδοστοματική ή εξωστοματική αδροποίηση της πορσελάνης.+ σιλάνιο ενός συστατικού ...

Base price for variant: 25,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: ETC-0010

Παχύρευστη αδροποίηση υδροφθορικού οξέους σχεδιασμένη για ενδοστοματική ή εξωστοματική αδροποίηση της πορσελάνης.+ σιλάνιο ενός συστατικού το ...

Base price for variant: 29,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: ETC-0009

405: Παχύρευστη αδροποίηση υδροφθορικού οξέους σχεδιασμένη για ενδοστοματική ή εξωστοματική αδροποίηση της πορσελάνης.+ σιλάνιο ενός συστατικού το ...

Base price for variant: 73,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: ETC-0012

1108: Το σετ περιλαμβάνει ό,τι χρειάζεστε για την επιδιόρθωση πορσε-λάνης: αδροποίηση πορσελάνης, σιλάνιο, υλικό προστασίας των μαλακών ιστών ...

Base price for variant: 126,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %