ΑΔΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

Κωδικός: ETC-0013

164: Ultra-Etch Ανταλλακτικά: 4x1.2ml σύριγγες

Τιμή: 23,80 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: ETC-0011

410: Silane Ανταλλακτικά: 2x1,2ml σύριγγες σιλάνιο.

Τιμή: 24,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: ETC-0010

406: Porcelain Etch Ανταλλακτικά: 2x1,2ml σύριγγες αδροποίηση πορσελάνης.

Τιμή: 28,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: ETC-0009

405: Porcelain Etch Σετ: 2x1,2ml σύριγγες αδροποίηση πορσελάνης, 2x1.2ml σύριγγες σιλάνιο, 20 Black Mini Brush ρύγχη, 20 Inspiral Brush ρύγχη.

Τιμή: 69,95 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: ETC-0012

1108: Porcelain Repair Σετ

Τιμή: 126,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %