ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κωδικός: RBH-0007

5975: Ταινία ναρθηκοποίησης, 6 στρώματα ραμένα μαζί • Απλούστερος χειρισμός • Εξαιρετικά αποτελέσματα

Base price for variant: 24,07 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: RBH-0001

5970: Ταινία ναρθηκοποίησης από ίνες γυαλιού • Πολύ λεπτή 0,05mm • Καθιερωμένη από το 1989 • Δεν χρειάζεται ειδικά ψαλίδια ή γάντια

Base price for variant: 81,60 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: RBH-0005

5971: Ταινία ναρθηκοποίησης, 6 στρώματα ραμένα μαζί • Απλούστερος χειρισμός • Εξαιρετικά αποτελέσματα

Base price for variant: 97,65 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: RBH-0006

5973: Ταινία ναρθηκοποίησης, 6 στρώματα ραμένα μαζί • Απλούστερος χειρισμός • Εξαιρετικά αποτελέσματα

Base price for variant: 97,65 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: RBH-0004

5977: Η επιτυχημένη ταινία ναρθηκοποίησης Fiber-Splint ML διατίθεται τώρα σε φιαλίδιο, εμποτισμένη με συγκολλητικό παράγοντα και έτοιμη προς χρήση.

Base price for variant: 99,97 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: RBH-0002

5972: Η επιτυχημένη ταινία ναρθηκοποίησης Fiber-Splint ML διατίθεται τώρα σε φιαλίδιο, εμποτισμένη με συγκολλητικό παράγοντα και έτοιμη προς χρήση

Base price for variant: 105,03 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %