ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κωδικός: RBH-0007

5975: Application clips (κλιπς συγκράτησης), 10 τεμ.

Τιμή: 22,92 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: RBH-0001

5970: Fiber-Splint + 5 Application clips, 3m, πλάτους 4mm

Τιμή: 80,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: RBH-0005

5971: Fiber-Splint ML + 5 Application clips, 50cm, πλάτους 4mm

Τιμή: 95,74 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: RBH-0006

5973: Fiber-Bond, 2x3ml

Τιμή: 95,74 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: RBH-0004

5977: Splint-Aid Slim

Τιμή: 99,97 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %
Κωδικός: RBH-0002

5972: Fiber-Splint ML 12cm (πλάτους 4 mm) εμβαπτισμένου σε Fiber-Βond και 5 application clips.

Τιμή: 102,97 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
13 %