ΜΑΝΙΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Κωδικός: SLV-0003

Πλαστικά «μανίκια», μιας χρήσεως, για αεροϋδροσύριγγες χωρίς άνοιγμα. που μειώνουν τον κίνδυνο της διασταυρούμενης μόλυνσης. Διατίθενται σε: • ...

Base price for variant: 24,28 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: SLV-0002

Πλαστικά «μανίκια», μιας χρήσεως με άνοιγμα, που διευκολύνει την τοποθέτησή τους πάνω από αεροϋδροσύριγγες, χειρολαβές κλπ.Διατίθενται σε: • διαφανή ...

Base price for variant: 26,70 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: SLV-0001

Διαφανή πλαστικά «μανίκια», 1 χρήσεως, για αεροϋδροσύριγγες, με άνοιγμα και διαφανή ταινία συγκολλητικού για καλύτερη συγκράτηση, εμποδίζοντας το ...

Base price for variant: 29,12 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %