ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ

Κωδικός: CSC-0001

Πλυντήριο υπερήχων 600ml.

Base price for variant: 79,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: USC-0003

Base price for variant: 199,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: USC-0002

Πλυντήριο υπερήχων 2.500ml.

Base price for variant: 289,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %