ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ

Κωδικός: CUR-0006

Συσκευή πολυμερισμού . Μέγιστη ισχύς LED 5W. Μέγιστο 800 – 1000 mW/cm2.

Base price for variant: 99,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: CUR-0003

Συσκευή πολυμερισμού. Μέγιστο 1200- 1500mW/cm2

Base price for variant: 119,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: CUR-0001

Base price for variant: 139,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: CUR-0002

Συσκευή πολυμερισμού . Μέγιστο 1200 – 1900 mW/cm2.

Base price for variant: 139,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: CUR-0004

Συσκευή πολυμερισμού . Μέγιστη ισχύς LED 5W. Μέγιστο 1400 – 1600 mW/cm2.

Base price for variant: 189,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: CUR-0005

Συσκευή πολυμερισμού . Μέγιστη ισχύς LED 5W. Μέγιστο 1200 – 1800 mW/cm2.

Base price for variant: 189,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: CLM-0001

Μετρητής ισχύος φωτός πολυμερισμού.

Base price for variant: 199,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: CUR-0007

Συσκευή πολυμερισμού με φωτόμετρο. LED 5W. Μέγιστη ισχύς 1200-2000mW/cm2.

Base price for variant: 225,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %