ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Κωδικός: SRR-0011

Για αυτόκαυστους κλιβάνους. Κατασκευασμένα από χαρτί ιατρικού τύπου (60gr/m2) και φύλο πολυεστέρα/πολυπροπυλενίου. Με χρωματικό δείκτη αποστείρωσης. ...

Τιμή: 11,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: SRR-0007

Για αυτόκαυστους κλιβάνους. Κατασκευασμένα από χαρτί ιατρικού τύπου (60gr/m2) και φύλο πολυεστέρα/πολυπροπυλενίου. Με χρωματικό δείκτη αποστείρωσης. ...

Τιμή: 15,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: SRR-0012

Για αυτόκαυστους κλιβάνους. Κατασκευασμένα από χαρτί ιατρικού τύπου (60gr/m2) και φύλο πολυεστέρα/πολυπροπυλενίου. Με χρωματικό δείκτη αποστείρωσης. ...

Τιμή: 15,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: SRR-0001

Για αυτόκαυστους κλιβάνους. Κατασκευασμένα από χαρτί ιατρικού τύπου (60gr/m2) και φύλο πολυεστέρα/πολυπροπυλενίου. Με χρωματικό δείκτη αποστείρωσης. ...

Τιμή: 19,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: SRR-0009

Για αυτόκαυστους κλιβάνους. Κατασκευασμένα από χαρτί ιατρικού τύπου (60gr/m2) και φύλο πολυεστέρα/πολυπροπυλενίου. Με χρωματικό δείκτη αποστείρωσης. ...

Τιμή: 21,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: SRR-0003

Για αυτόκαυστους κλιβάνους. Κατασκευασμένα από χαρτί ιατρικού τύπου (60gr/m2) και φύλο πολυεστέρα/πολυπροπυλενίου. Με χρωματικό δείκτη αποστείρωσης. ...

Τιμή: 39,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: SRR-0010

Για αυτόκαυστους κλιβάνους. Κατασκευασμένα από χαρτί ιατρικού τύπου (60gr/m2) και φύλο πολυεστέρα/πολυπροπυλενίου. Με χρωματικό δείκτη αποστείρωσης. ...

Τιμή: 39,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: SRR-0005

Για αυτόκαυστους κλιβάνους. Κατασκευασμένα από χαρτί ιατρικού τύπου (60gr/m2) και φύλο πολυεστέρα/πολυπροπυλενίου. Με χρωματικό δείκτη αποστείρωσης. ...

Τιμή: 49,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: SRR-0008

Για αυτόκαυστους κλιβάνους. Κατασκευασμένα από χαρτί ιατρικού τύπου (60gr/m2) και φύλο πολυεστέρα/πολυπροπυλενίου. Με χρωματικό δείκτη αποστείρωσης. ...

Τιμή: 93,00 €
Τιμή προσφοράς: 77,50 €
Έκπτωση: 15,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Τιμή ανά μονάδα
12,92€
Κωδικός: SRR-0002

Για αυτόκαυστους κλιβάνους. Κατασκευασμένα από χαρτί ιατρικού τύπου (60gr/m2) και φύλο πολυεστέρα/πολυπροπυλενίου. Με χρωματικό δείκτη αποστείρωσης. ...

Τιμή: 117,00 €
Τιμή προσφοράς: 97,50 €
Έκπτωση: 19,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Τιμή ανά μονάδα
16,25 €
Κωδικός: SRR-0004

Για αυτόκαυστους κλιβάνους. Κατασκευασμένα από χαρτί ιατρικού τύπου (60gr/m2) και φύλο πολυεστέρα/πολυπροπυλενίου. Με χρωματικό δείκτη αποστείρωσης. ...

Τιμή: 237,00 €
Τιμή προσφοράς: 197,50 €
Έκπτωση: 39,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Τιμή ανά μονάδα
32,91€
Κωδικός: SRR-0006

Για αυτόκαυστους κλιβάνους. Κατασκευασμένα από χαρτί ιατρικού τύπου (60gr/m2) και φύλο πολυεστέρα/πολυπροπυλενίου. Με χρωματικό δείκτη αποστείρωσης. ...

Τιμή: 297,00 €
Τιμή προσφοράς: 247,50 €
Έκπτωση: 49,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Τιμή ανά μονάδα
41,25€