ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Κωδικός: SRR-0011

Ρολό αποστείρωσης πλάτους 5,5 cm

Τιμή: 12,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: SRR-0007

Ρολό αποστείρωσης πλάτους 7,5cm

Τιμή: 15,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: SRR-0012

Ρολό αποστείρωσης πλάτους 7,5 cm

Τιμή: 16,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: SRR-0001

Ρολό αποστείρωσης πλάτους 10cm

Τιμή: 19,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: SRR-0009

Ρολό αποστείρωσης πλάτους 10cm

Τιμή: 21,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: SRR-0003

Ρολό αποστείρωσης πλάτους 15cm

Τιμή: 39,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: SRR-0010

Ρολό αποστείρωσης πλάτους 15 cm

Τιμή: 41,00 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: SRR-0005

Ρολό αποστείρωσης πλάτους 20cm

Τιμή: 49,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Κωδικός: SRR-0008

Ρολό αποστείρωσης πλάτους 7,5cm

Τιμή: 93,00 €
Τιμή προσφοράς: 77,50 €
Έκπτωση: 15,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Τιμή ανά μονάδα
12,92€
Κωδικός: SRR-0002

Ρολό αποστείρωσης πλάτους 10cm

Τιμή: 117,00 €
Τιμή προσφοράς: 97,50 €
Έκπτωση: 19,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Τιμή ανά μονάδα
16,25 €
Κωδικός: SRR-0004

Ρολό αποστείρωσης πλάτους 15cm

Τιμή: 237,00 €
Τιμή προσφοράς: 197,50 €
Έκπτωση: 39,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Τιμή ανά μονάδα
32,91€
Κωδικός: SRR-0006

Ρολό αποστείρωσης πλάτους 20cm

Τιμή: 297,00 €
Τιμή προσφοράς: 247,50 €
Έκπτωση: 49,50 €
Δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ:
24 %
Τιμή ανά μονάδα
41,25€